முஸ்லிம்களால் காளிவிக்கிரம் சேதபடுத்தப்பட்டது, அவமதிக்கப்பட்டது, அலங்காரம் எரிக்கப்பட்டது!

முஸ்லிம்களால் காளிவிக்கிரம் சேதபடுத்தப்பட்டது, அவமதிக்கப்பட்டது, அலங்காரம் எரிக்கப்பட்டது!

ஜனவரி 1  என்றால் வங்காள மக்களுக்கு “கல்பதரு நாள்” அதாவது, வேண்டியது கிடைக்கும் நாள். அன்று தக்ஷினேஸ்வர கோவிலில், திருமலை மாதிரி கூட்டம் இருக்கும். மக்கள் வரிசையில் இருந்துகொண்டு தரிசனம் பெறக் காத்துக் கொண்டிருப்பர். காளியிடம் அத்தகைய பக்தி அவர்களுக்கு.

அந்நிலையில் கடந்த 16ந்தேதி 24 பர்கானாக்கள் மாவட்டத்தில் ஒரு காளிகோவில் அவ்வாறான தாக்குதலுக்குட் பட்டது. கீழேயுள்ள படங்களே உண்மையைக் கூறும்.

Muslims vandalised Idol of Kali Mata
Muslims vandalised Idol of Kali Mata
Original Idol of Kali Mata
Original Idol of Kali Mata

At the late hours of 16th December, 2009 some unknown miscreants (suspected to be Islamic activists) entered the 33 year old Kali temple of Kankra village of Kachua Panchayet, under Basirhat Police Station in North 24 Parganas district, stripped the murthi, or icon of Mother Kali naked and burnt the temple. Before leaving the temple, the miscreants even tied the throat of the stone made murthi of the Goddess with a thick rope. The vagina of the idol was blackened. Keeping in view to the nature of the crime and mixed population of the area, one can easily understand that no Hindu can do such a heinous and sacrireligious deed. The finger of suspicion is definitely pointed to the Muslim community.

Muslim desecrated Temple of Kali Mata
Muslim desecrated Temple of Kali Mata

The village of Kachua is a popular pilgrimage place because of the famous temple of renowned saint Sri Loknath Brahamachari. Hundreds of thousands of devotees visit this this Temple throughout the year. In this area where the Hindus have become a minority, perhaps the next target is this Loknath Temple.

Hindus became extremely aggrieved for this desecration of their temple and murthi. All Hindus of the village cutting across party lines jointly put a roadblock and demonstrated at Basirhat Police Station. At the time of demonstration, local Communit Party of India (CPI) MLA Narayan Mukherjee tried to divert the issue saying that the desecration of the murthi(icon) and temple must have been a deed of a mentally misbalanced person. But the Hindus rejected the idea. Police assured the Hindus that they will book the culprit. But till now no culprit has been arrested.

A few days before, the ornaments of the Kali murthi(icon) and other valuables of the temple were robbed similarly. People lodged complaints to the police station. That case too unresolved.

Basirhat sub-division in West Bengal is border area with Bangladesh. It has become open ground for Jehadi(Islamist) terrorists. The whole area of Basirhat Police Station. became Muslim majority due to unabated illegal Muslim Infiltration from Bangladesh. The illegal activities and atrocities upon Hindus have increased simultaneously. The scale of torture upon Hindus has sharply increased in recent times. The desecration of the sacred Kali temple is the latest example. The aggrieved Hindus demonstrated in front of the local police station and blocked the roads. Communal tension rose in the area and RAF(special police force) was deployed to control the situation.

Explore posts in the same categories: அவமதிக்கும் இஸ்லாம், இந்து கோவில்கள் தாக்கப்படுவது, முகமதியரின் இந்தியாவின் மீதான தாக்குதல்கள், X மற்ற மதங்களை அவமதிக்கும் இஸ்லாம்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s


%d bloggers like this: