ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மசூதி: இடிக்க எதிர்ப்பு, பணிகள் முடக்கம்!

ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மசூதி: இடிக்க எதிர்ப்பு, பணிகள் முடக்கம்!

புதிய சட்டசபை வளாகம் என்று, இப்பொழுது புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டு, அடிக்கடி கருணாநிதி சென்று பார்த்துவருவதாக படங்கள் காட்டும் இடத்தில் மிகவும் பழமையான கோவில்கள் இருந்தன. முக்கியமாக ஒரு தாந்தோனி லிங்கமும் இருந்தது. ஆனால் நாத்திக அரசு கவலைப் படாமல், அமைதியாக இடித்துவிட்டது.

ஆனால் இன்றோ மசூதி என்றவுடன் வேலையே நின்றுவிட்டது.

இங்குதான் அந்த போலித்தனத்தை எடுத்துக் காட்டப் படுகிறது.

ஆகவே இது நாத்திகம் அல்ல – திராவிட நாத்திகம் – அது இஸ்லாமிற்குத் துணை போகிறது இல்லை, கோழைத்தனமாக பயப்படுகிறது, காலில் விழுகிறது.

மாறாக, செக்யூலிரிஸ நாட்டில் வாழும் இந்துக்களை “திருடர்கள்” என்று பேசுகிறது இந்த முதிய–மெத்தப்படித்த-அறிவுள்ள-பழுத்தப் பழம் –

அதுவும் கடவுளாகத் துடிக்கும் ‘சிவன்” வேடம் போடும், எமனை எதிர்க்கும் பழம்!

இங்குதான் பிரச்சினை அன்பர்களே, நண்பர்களே, அறிவுஜீவிகளே!

2006080119900101

படம்: http://article.wn.com/ நன்றி.

ÙNÁÛ] ÍPÖÁ¦ BÍT†‡¡ Y[ÖL†‡¥ E·[ Us‡ÛV AL¼¿Y‰ T¼½V ˜z° Œ¿†‡ ÛY“

http://www.dailythanthi.com/article.asp?NewsID=535619&disdate=12/23/2009&advt=2
WÖV“W•, zN.23-

ÙNÁÛ] ÍPÖÁ¦ BÍT†‡¡ Y[ÖL†‡¥ E·[ Us‡ÛV AL¼¿Y‰ T¼½V ˜z° Œ¿†‡ ÛYeLTy| E·[‰.

NÖÛX U½V¥

ÙNÁÛ] ÍPÖÁ¦ BÍT†‡¡ Y[ÖL†‡¥ E·[ TX LyzPjL· TµRÖ] ŒÛX›¥ E·[RÖ¥, AY¼Û\ Cz†‰«y| “‡V LyzPjLÛ[ Ly|YR¼h UÖŒX AWr ˜z° ÙNš‰·[‰. CÛRÙVÖyz A‹R Y[ÖL†‡¥ E·[ Us‡ÛV• AL¼\ ˜z° ÙNšRRÖL i\T|f\‰. C‹R ŒÛX›¥, Us‡ÛV AL¼¿• ˜zÛY Lz†‰, ÚS¼¿ LÖÛX ˜Í¦• AÛU“L· NÖŸ‘¥ ÍPÖÁ¦ BÍT†‡¡ ˜Á“ NÖÛX U½V¥ ÚTÖWÖyP• SÛPÙT¼\‰.

rÁ]† ^UÖ A† IefV ÚTWÛY, CÍXÖ–V IefV Lyp, ˜Í¦•L· ˜ÁÚ]¼\ LZL•, `T֐“XŸ ‘Wy B C‹‡VÖ’ E·¸yP AÛU“LÛ[ ÚNŸ‹R 500-eh• ÚU¼TyP ˜Í¦•L·, RjL· AÛU“L¸Á ÙLÖzLºPÁ C‹R ÚTÖWÖyP†‡¥ D|TyP]Ÿ. rÁ]† ^UÖA† IefV ÚTWÛY ÙTÖ‰oÙNVXÖ[Ÿ ÚUÛX SÖNŸ RÛXÛU›¥ SÛPÙT¼\ C‹R ÚTÖWÖyP†‡]Ö¥, H\†RÖZ 30 Œ–PjL· ÚTÖehYW†‰ TÖ‡eLTyP‰.

ÚTorYÖŸ†ÛR

AÛR†ÙRÖPŸ‹‰ ÍPÖÁ¦ BÍT†‡¡ ˜R¥YŸ ‘¡VÖ, ÚTÖWÖyP†‡¥ D|TyP ˜Í¦• AÛU“L¸Á ‘W‡Œ‡LÛ[ AÛZ†‰ ÚTorYÖŸ†ÛR SP†‡]ÖŸ. AÚTÖ‰ Us‡ÛV AL¼¿YR¼h ˜ÁTÖL, ÍPÖÁ¦ BÍT†‡¡ Y[ÖL†‡ÚXÚV “‡V Us‡ÛV Lyz†RWÚY|• GÁ¿, ˜Í¦• AÛU“L· NÖŸ‘¥ Y¼“¿†RTyP‰.

ÚTorYÖŸ†ÛR SP‹‰ ÙLց| C£‹RÚTÖÚR, ‡W[Ö] ˜Í¦•L· BÍT†‡¡ ˜Á“ ‡W|, Us‡ÛV AL¼¿YÛR Lz†‰ ÚLÖcjLÛ[ Gµ‘VRÖ¥ TWTW“ H¼TyP‰. EP]zVÖL TÖ‰L֐“eLÖL i|RXÖL ÚTÖ§NÖŸ Œ¿†RTyP]Ÿ.

T‚L· Œ¿†‡ÛY“

ÚTorYÖŸ†ÛR ˜z‹R‰•, BÍT†‡¡ ˜R¥YŸ ‘¡VÖ, ‰ÛQ ÚTÖ§Í L–c]Ÿ ÙN‹RÖUÛWeLQÁ U¼¿• ˜Í¦• AÛU“ ‘W‡Œ‡L· hµ«]Ÿ, UÖŒX rLÖRÖW†‰Û\ AÛUoNŸ TÁßÙN¥Y†ÛR N‹‡TR¼LÖL RÛXÛU ÙNVXL†‰eho ÙNÁ\]Ÿ. rLÖRÖW†‰Û\ AÛUoNÛW N‹‡†R‘Á, ÍPÖÁ¦ BÍT†‡¡ ˜R¥YŸ ‘¡VÖ A½eÛL JÁÛ\ ÙY¸›yPÖŸ. A‡¥ i\Ty| C£TRÖY‰:-

“˜R¥-AÛUoN¡Á BÚXÖNÛ]›ÁTz ÍPÖÁ¦ BÍT†‡¡›¥ E·[ ÚNR• AÛP‹R LyzPjLÛ[ “‰‘eL ¤.100 ÚLÖz Œ‡ J‰eg| ÙNšVTy|·[‰. ‘WopÛ]eh E¡V CP†‡¥, R¼LÖ¦LUÖL T‚L· G‰°• SÛPÙT\Ö‰. 15 SÖyLºeh‘\h C‹R ‘WopÛ] T¼½ T¡q¦†‰ E¡V ÚU¥ SPYzeÛL G|eLT|•”.

CªYÖ¿ A‹R A½eÛL›¥ i\Ty| E·[‰.

சென்னையில் உள்ள  ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவ மனையில் பள்ளிவாசல் ஒன்று உள்ளது. இதை இன்று(22-12-2009) இடிக்கப் போவதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியானதை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜாஅத் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது.

மாநிலச் பொருளாளர் சாதிக் மாநிலச் செயலாளர் அப்துர் ரஜ்ஜாக் மற்றும் சென்னை மாவட்ட நிர்வாகிகள் உட்பட பல TNTJ சகோதரர்கள் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று பள்ளிவாசலை இடிப்பதை தடுப்பதற்குண்டான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும் இது பற்றி  தமிழக அரசின் உள்துறைச் செயலாளர் மாலதி அவர்களின் அலுவகத்திற்கும், மற்றும் மக்கள் நல்லவாழ்வுத் துறை அரசுச் செயலாளர் சுப்புராஜ் அவர்களின் அலுவலகத்திற்கும்  நேரடியாக சென்று மாநிலப் பொருளாளர் சாதிக் மாநிலச் செயலாளர் தவ்ஃபீக் ஆகியோர்  புகார் தெரிவி்த்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து அதிகாரிகளிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்திய பிறகு 15 குள் இது பற்றி பரிசீலனை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக எழுத்து பூர்வமாக மருத்துவமனை அதிகாரிகள் உறுதி அளிததனர்.

Explore posts in the same categories: Uncategorized

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s


%d bloggers like this: